ครูข้าวเหนียว

ครูข้าวเหนียว (2528) อินทราชัยภาพยนตร์ เสนอ ตำราเล่มไหนๆก็ไม่สนุก ถ้าไม่ได้ “ครู” คนนี้สอน! ครูข้าวเหนียว ล้อต๊อก นพดล ดวงพร ขอแนะนำ 2 ดาราใหม่ ชูชัย ชัชดา เนตร รัศมี สมพงษ์ พงษ์มิตร, ยอด นครนายก, ยอดธง, ทองแถม, ประเทือง ไทรทอง, ดาว อุตรดิตถ์ ล้อต๊อก กำกับการแสดง อนันต์ ชลวนิช ผู้ช่วยผู้กำกับ...

น้ำผึ้งพระจันทร์

น้ำผึ้งพระจันทร์ (2515) ชรินทร์ นันทนาคร สร้าง-กำกับ น้ำผึ้งพระจันทร์ ของ “อิงอร” สโคป 35 ม.ม. เต็มจอมหึมา! สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ฟัง 9 เพลงเอกที่หวานระรื่น ชื่นฉ่ำใจ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชุมพร เทพพิทักษ์, ล้อต๊อก, ชูศรี...

อัศวิน 19

อัศวิน 19 (2519) ภาพยนตร์รบยิ่งใหญ่ เทิดทูนวีรกรรมของวีรชน ฟังเพลง “หนักแผ่นดิน” ของ พ.ต.บุญส่ง หักฤทธิ์ศึก ที่ระบือลือลั่นจากวิทยุยานเกราะ ความเป็นไทยเรารัก และไม่ยอมให้ใครย่ำยี เราจะรักษาแผ่นดินไทยไว้ ด้วยหัวใจ และสายเลือดของนักสู้ “ลูกแม่ไทย” อัศวิน 19 กรุง ศรีวิไล อรัญญา นามวงษ์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา เรวดี ปัตตะพงษ์ มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, หรรษา จริยาพร, กุลนที...

ใจเดียว

ใจเดียว (2525) พบโชคภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตรักที่เป็นอมตะ รักเถอะ…ถ้าคุณคิดว่าคนรักของคุณมีรักเดียวและ… ใจเดียว ของ เสนีย์ บุษปะเกศ ทูน หิรัญทรัพย์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ พอเจตน์ แก่นเพชร ลินดา ค้าธัญเจริญ ลักษณ์ อภิชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชนะ ศรีอุบล, จันทนา ศิริผล, โกร่ง กางเกงแดง ฯลฯ วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ บวรมงคล ผู้ช่วยผู้กำกับ...

หัวใจที่…จมดิน

หัวใจที่จมดิน สหมงคลฟิล์ม ภูมิใจเสนอ ผลงานของ เทพธานินทร์ภาพยนตร์ ผู้สร้าง “ใครว่าข้าชั่ว” เชาว์ มีคุณสุต กำกับการแสดง ชายผู้นี้เสพย์สุขอย่างซึมซาบ บนคราบน้ำตาของแม่ เขาผิดหรือ..? หัวใจที่จมดิน ของ วรรณิศา พิศาล อัครเศรณี พิศมัย วิไลศักดิ์ ยุวธิดา ผลประเสริฐ อุเทน บุญยงค์ สมชาย สามิภักดิ์, บุญส่ง ดวงดารา, นภาพร หงสกุล, เจมส์เบี้ยว, ศิริวัฒน์, ศักดิ์ ศานิต...