บุญชู 10 (บุญชู จะอยู่ในใจเสมอ)

บุญชู 10-บุญชูจะอยู่ในใจเสมอ ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำด้วยระบบ 3D แต่ฉายแค่ 2D ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ภูมิใจเสนอ บุญชู จะอยู่ในใจเสมอ นำแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์ เกียรติ กิจเจริญ, วัชระ ปานเอี่ยม, อรุณ ภาวิไล, เกรียงไกร อมาตยกุล, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์, ธนฉัตร ตุลยฉัตร, เกล้าแก้ว สินเทพดล, นะโม...