Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ยุทธนา มุกดาสนิท

น้ำพุ

ภาพยนตร์ชีวิตครอบครัว ร่วมรับความรักและความสุข แบ่งเบาความทุกข์และน้ำตา ภาพยนตร์ชีวิตครอบครัว ร่วมรับความรักและความสุข แบ่งเบาความทุกข์และน้ำตา ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เสนอ น้ำพุ ผลงานภาพยนตร์เสียงในฟิล์มโดย ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ เบรดี้ เรวัต พุทธินันทน์ สุเชาว์ พงศ์วิไล วรรษมน วัฒโรดม และ อำพล ลำพูน เป็น “น้ำพุ” บทประพันธ์ สุวรรณี สุคนธา กำกับภาพ สมชัย ลีลานุรักษ์ บันทึกเสียง...

หลังคาแดง

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เสนอ ผลงานภาพยนตร์ โดย ยุทธนา มุกดาสนิท “เรื่องบ้าๆของคนดีๆ” หลังคาแดง นำแสดงโดย ธงไชย แมคอินไตย์ จินตหรา สุขพัฒน์ มยุรา ธนะบุตร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดารารับเชิญ ล้อต๊อก, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง และ อมรา อัศวนนท์ เป็น ดาว ดารา กำกับภาพและถ่ายทำ...