ขวัญเรือน

ขวัญเรือน (2511) เสรีภาพยนตร์ ผู้สร้าง เทพธิดาบ้านไร่ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตหนัก รักโศกซึ้ง ตรึงชีวัน ขวัญเรือน ป.พิมล ประพันธ์เรื่องและสร้างบท มิตร ชัยบัญชา นำ เพชรา เชาวราษฎร์ ดาราตาหยาดน้ำผึ้ง ประชันบทกับ วิไลวรรณ วัฒนพานิช ดาราเจ้าน้ำตา ดาราสมทบ อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, แมน ธีระพล, กัณฑรีย์ นาคประภา, มาลี เวชประเสริฐ, สมควร...