Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ประสิทธิ์ ศิริบันเทิง

คมแฝก

เรื่องย่อ คมแฝก กัลป์ เกรียงไกร เป็นนายตํารวจหนุ่มแห่งเมืองพล ซึ่งเขาเป็นคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงทรงยุติธรรมที่สุด ไม่มีละเว้นถ้าหากใครทําผิดกฎหมาย ไม่ว่าผู้นั้นจะมีอิทธิพลเพียงใด แสน ราชสีห์ เป็นลูกชายของเศรษฐีผู้มีอิทธิพลแห่งเมืองนั้น พ่อลูกคู่นี้ทําโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอาชีพบังหน้า แต่แท้ที่จริงแล้ว เขาได้ค้าอาวุธเถื่อนซึ่งเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย วันหนึ่งพอของแสนได้คุมกองเกวียนข อาวุธเถื่อนมาเพื่อจะเอามาขาย กัลป์ เกรียงไกร นายตํารวจหนุ่มได้สืบทราบมาว่าจะมีการขนอาวุธเถื่อนขึ้น จึงได้นํากําลังต...

ใกล้รุ่ง

สิงห์คำรามภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเกียรติยศ ใหญ่ยิ่งด้วยเนื้อหาและคุณภาพ! ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์...”ใกล้รุ่ง” เป็นเพลงเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้ ใกล้รุ่ง ของ…วิจิตร สุวรรณสันต์ สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ นำแสดง ร่วมด้วย ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, เยาวเรศ นิสากร, โยธิน เทวราช, สมจิตร ทรัพย์สำรวย,...