Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เพชรา เชาวราษฎร์

นกยูง

นกยูง (2509) เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ เสนอ นกยูง ของ เสน่ห์ โกมารชุน มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ร่วมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทักษิณ แจ่มผล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ชฎาพร วชิรปราณี, แมน ธีระพล, เสถียร ธรรมเจริญ, สาหัส บุญหลง, เสน่ห์ โกมารชุน, ล้อต๊อก,...

น้อยไจยา

น้อยไจยา ฉ่ำชื่น แช่มช้อย ต้องชม น้อยไจยา จากละครวิทยุยอดนิยม อันดับหนึ่งของคณะ แก้วฟ้า นำโดย ไชยา สุริยัน เพชรา เชาวราษฎร์ ดอกดิน กัญญามาลย์, น้ำเงิน บุญหนัก, สุวิน สว่างรัตน์, ชาณีย์ ยอดชัย, สิงห์ มิลินทราศัย, ประภาศรี เทพรักษา, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ธัญญา ธัญญารักษ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ด.ญ.วชิราภรณ์ พึ่งสังข์ ขอแนะนำสาวพิศวาสคนใหม่...

นักบุญทรงกลด

นักบุญทรงกลด (2514) โยธิน เทวราช ภาพยนตร์ เสนอ เปรี้ยวหวาน มันเค็มเผ็ด ดูหนังเด็ด ต้อง นักบุญทรงกลด ของ เพชร สถาบัน ฟัง 7 เพลงเอกในระบบ 35 ม.ม. สี เสียงในฟิล์ม สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ มาลาริน บุนนาค, ชุมพร เทพพิทักษ์, ฤทธี นฤบาล, จอมใจ จรินทร์, อนุชา...

พุดตาน

ปฏิมาภาพยนตร์ เสนอ พุดตาน บทประพันธ์ ของ รุ่งรัชนี สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทม วิศวชาติ, มนัส บุณยเกียรติ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, อภิญญา วีระขจร, ทานทัต วิภาตะโยธิน, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุมาลี ทองหล่อ, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, หม่อมชั้น พวงวัน...

เชิงชายชาญ

เรื่องของความรักที่สุดรัก แค้นที่สุดแค้น รื่นเริงที่แสนจะรื่นเริง โยธิน เทวราช ภาพยนตร์ ฝากศรัทธาการสร้างอันยิ่งใหญ่ ไว้ใน… เชิงชายชาญ บทประพันธ์ ของ “บุษยมาส” 7 เพลงเอกแสนรื่นเริง นำโดย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ชุมพร เทพพิทักษ์, ดรุณี ชื่นสกุล, สยาม ทรงกลด, ใจดาว บุษยา, อนุชา รัตนมาลย์, โยธิน เทวราช, สิงห์ มิลินทราศัย, วิน...

หัวใจเถื่อน พ.ศ. 2507

เรื่องแรกที่เฉลิมกรุง ให้เกียรติฉายในโปรแกรมทองฉลองปีใหม่ หัวใจเถื่อน ของ บุษยมาส จากบทละครวิทยุของคณะแก้วฟ้า ต๊อกบูมภาพยนตร์ นำสร้างเสนอ นำแสดงโดย…มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ชนะ ศรีอุบล, ทักษิณ แจ่มผล, วิน วิษณุรักษ์, กิ่งดาว ดารณี, เยาวเรศ นิสากร, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ทัต เอกทัต, แววตา อาษาสุข, สมพล กงสุวรรณ, เทียว ธารา, อบ บุญติด,...

หนึ่งในทรวง

จินดาวรรณภาพยนตร์ หนึ่งในทรวง จากบทประพันธ์ ของ บุษยมาส ไชยา สุริยัน-เพชรา เชาวราษฎร์-อดุลย์ ดุลยรัตน์-สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์ ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ชฎาพร วชิรปรานี, วงทอง ผลานุสนธิ์, สุวิน สว่างรัตน์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ทัศนีย์ ส่องศรีสุข สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง ดอกดิน กัญญามาลย์ ที่ปรึกษา วิมล...

ร้อยป่า

 ร้อยป่าเป็นเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของลูกผู้ชายข้าราชการป่าไม้นาม เสือ กลิ่นสัก ผู้หวงแหนป่าไม้ยิ่งกว่าชีวิต พิษณุภาพยนตร์ เสนอ มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ อนุชา รัตนมาลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รุจน์ รณภพ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, สาหัส บุญหลง, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, มนัส บุณยเกียรติ, จุรี โอศิริ, พีระพล, เมฆ,...

เพชรตัดเพชร

เพชรตัดเพชร ชื่อภาษาอังกฤษ : OPERATION BANGKOK สร้างสมบูรณ์แบบเท่าภาพยนตร์มาตรฐานโลก ใหญ่สุดยอดด้วยประการทั้งปวง เพชรตัดเพชร OPERATION BANGKOK นำโดย มิตร ชัยบัญชา ลือชัย นฤนาท เพชรา เชาวราษฎร์ อดุลย์ ดุลยรัตน์ วิไลวรรณ วัฒนพานิช เกชา เปลี่ยนวิถี ร่วมนำแสดง เรจิน่า ไป่ปิง และดาราชั้นนำคับคั่ง พร้อมด้วย การแสดงเพลงแผ่นเสียงทองคำ สุเทพโชว์, ฟรังโก, ซิลเวอร์แซนด์ ซีเนมาสโคป 35...

ดอกแก้ว 2505

ดอกแก้ว (2505) เยี่ยมกว่า เมื่อครั้งฟังจากเสียง ยอดกว่า เมื่อครั้งอ่านจากหนังสือ จากละครวิทยุลือลั่นของ ส.อาสนจินดา พิษณุภาพยนตร์ เสนอ… ดอกแก้ว สีวิจิตร นำโดย ไชยา สุริยัน อดุลย์ ดุลยรัตน์ ทักษิณ แจ่มผล วิไลวรรณ วัฒนพานิช และขอแนะนำเพชรน้ำหนึ่ง เพชรา เชาวราษฎร์ พร้อมด้วย เชาว์ แคล่วคล่อง, สมควร กระจ่างศาสตร์, เมืองเริง ปัทมินทร์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชาลี...

Page 5 of 8...«34567»...