Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ภัทราวดี มีชูธน

น้ำพุ

ภาพยนตร์ชีวิตครอบครัว ร่วมรับความรักและความสุข แบ่งเบาความทุกข์และน้ำตา ภาพยนตร์ชีวิตครอบครัว ร่วมรับความรักและความสุข แบ่งเบาความทุกข์และน้ำตา ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เสนอ น้ำพุ ผลงานภาพยนตร์เสียงในฟิล์มโดย ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ เบรดี้ เรวัต พุทธินันทน์ สุเชาว์ พงศ์วิไล วรรษมน วัฒโรดม และ อำพล ลำพูน เป็น “น้ำพุ” บทประพันธ์ สุวรรณี สุคนธา กำกับภาพ สมชัย ลีลานุรักษ์ บันทึกเสียง...

เกมส์

เกมส์ (2519) พี.เค.โปรดัคชั่น โดย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ ปลาหมอตายเพราะปาก หมองูตายเพราะงู คนเจ้าเล่ห์ มักตายด้วยเล่ห์ของตนเอง ใครเป็นใคร เล่นเกมส์อะไร…ที่ไหน เกมส์ บทประพันธ์ของ เบอร์ 7 ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา พบ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นักแสดงปริญญาโทจากรั้วสีชมพู สายัณห์ จันทรวิบูลย์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, บู๊ วิบูลย์นันท์, สุพรรณ บูรณพิมพ์ ปริญญา ลีละศร...