Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

จามจุรี เชิดโฉม

บ๊ายบายไทยแลนด์

บ๊ายบายไทยแลนด์ เขมรอพยพ เวียตนามอพยพ ลาวอพยพ ท่านเคยเห็น แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของ ไทยอพยพ บ๊าย..บายไทยแลนด์ BYE BYE THAILAND ความจริงที่เจ็บแปลบ พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ จามจุรี เชิดโฉม ดู๋, สุชาติ แสงธรรม, ตะวัน บรรเจิด, ชวลิต วิทยา, อาร์ อาจอง ศักดา, จงจิต, เทพสิทธิ์ ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ สุรสีห์ ผาธรรม กำกับการแสดง

อีก 10 วัน โลกจะแตก

การปรากฎตัวครั้งแรกบนจอเงิน ของ พิธีกร ชื่อดัง ” ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ” ร่วมด้วยดาราคุณภาพมากมาย โดยหยิบกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติมาอ้างถึง เมื่อทุกคนไม่รักษาโลกอันเป็นบ้านแห่งเดียวของมนุษย์ และนายทุนจนเกิดแผ่นดินไหวในกรุงเทพฯ ผสมกับหลักโหราศาสตร์ ที่หมอดู คาดเดาจากดาวหาง ที่โคจรเข้าใกล้โลก จะเกิดอาเพศ โลกจะแตกภายใน 10 วัน จนเกิดกระแสเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง แต่เรื่องราวจะลงเอยเช่นไร แตกหรือไม่แตกเชิญติดตามได ้ในภาพยนตร์ อย่างน้อยภาพยน์เรื่องนี้ ก็หยิบกระแสอนุรักษ์โลก เพื่อให้เราทุกคนรักษ์โลกที่เ...