Reviews / ไสล พูนชัย

 1. เปลวสุริยา

  เปลวสุริยา (2509) รัตนงามภาพยนตร์ เสนอ เปลวสุริยา ของ สุวัฒน์ วรดิลก รัตนงาม จัดจำหน่าย *ใบปิดวาดโดย ทวีป อำนวยการสร้างโดย หวน รัตนงาม กำกับการแสดงโดย ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ร่วมด้วย ทักษิณ แจ่มผล, อาคม มกรานนท์, สาหัส บุญหลง, ฑัต เอกฑัต, วิน วันชัย,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. อาณาจักรนักเลง

  อาณาจักรนักเลง (2521) สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา เสนอ ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่เปิดเผยเบื้องหลัง ขบวนการนักเลงใหญ่ทั่วประเทศ อาณาจักรนักเลง ของ ศักดิ์ สุริยา สมบัติ เมทะนี นาท ภูวนัย ไพโรจน์ ใจสิงห์ ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ปิยะมาศ โมนยะกุล ดวงใจ หทัยกาญจน์ ดวงชีวัน โกมลเสน เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี, ลักษณ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ชาติเสือ

  ชาติเสือ (2501) ทัศไนยภาพยนตร์ โดย รังสรรค์ ตันติวงศ์ อำนวยการสร้าง ประทีป โกมลภิส สร้างบท-กำกับการแสดง ประมวญ จรัสตระกูล ถ่ายภาพ สู้เมื่อรู้ตัวว่าจะตาย ตายเสียดีกว่าที่จะรู้จักคำว่าแพ้ นี่คือไวย ศักดา ผู้เกิดมาไม่กลัวใคร ชาติเสือ จากบทประพันธ์ของ “อรวรรณ” 6 นางเอกขวัญใจของคุณ… เรวดี ศิริวิไล, ประภาศรี สาทรกิจ, น้ำเงิน บุญหนัก, นัยนา ถนอมทรัพย์, อุษณี อิศรานันท์, นพมาศ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. นางไม้ 2508

  นางไม้ (2508) สนั่นศิลปภาพยนตร์ ทุ่มเงินล้าน สร้าง นางไม้ ของ…ประพันธกรตุ๊กตาทองพระราชทาน รพีพร สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต เมตตา รุ่งรัตน์ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ร่วมด้วย พร ไพโรจน์, อภิญญา วีระขจร, โยธิน เทวราช, จุรีรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, มาลี เวชประเสริฐ, หม่อมชั้น พวงวัน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สิงห์ มิลินทราศัย,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. กินรี

  เรื่องราวของ กินรี เด็กน้อยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไปทำการเผาเจ้าแม่กินรี จนทำให้เจ้าแม่เข้ามาสิงร่างและทำร้ายผู้คน โชคดีได้พระเก่งกล้าคุมวิญญาณไว้ โดยบอกว่าต้องสวมไว้จนครบอายุ 20 เพื่อให้วิญญาณเจ้าแม่สูญสลาย เธอและยายจึงย้ายไปอยู่พม่า เวลาผ่านไป 10 ปี ยายและกินรีจึงกลับเมืองไทย ระหว่างทางเดินทางกลับ โดนคนร้ายจะข่มขีน และชิงสร้อยประคำ ทำให้วิญญาณร้าย ปรากฎออกมาอีก เมื่อกลับถึงหมู่บ้าน กินรีไดมีโอกาสพบและรักกับ หมอหนุ่ม (สมบัติ เมทะนี) และได้พาเธอเข้าในเมือง แต่โดนคนในบ้านกลั่นแกล้ง ทำให้วิญญาณร้าย...

  Our Rating:
  Your Rating: