Reviews / แน่งน้อย แสงสุวิมล

 1. เปลวสุริยา

  เปลวสุริยา (2509) รัตนงามภาพยนตร์ เสนอ เปลวสุริยา ของ สุวัฒน์ วรดิลก รัตนงาม จัดจำหน่าย *ใบปิดวาดโดย ทวีป อำนวยการสร้างโดย หวน รัตนงาม กำกับการแสดงโดย ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ร่วมด้วย ทักษิณ แจ่มผล, อาคม มกรานนท์, สาหัส บุญหลง, ฑัต เอกฑัต, วิน วันชัย,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ฝนสั่งฟ้า

  ฝนสั่งฟ้า (2528) 47 โปรดักชั่น เสนอ… ผลงานสร้างของ อัมพร ประทีปเสน ที่ใด…มีรัก ที่นั่น…มีทุกข์ ที่ใด…ไร้รัก…ที่นั่น…ไร้ทุกข์ แต่มนุษย์นั้นหรือสุดจะหลีกได้ ดินแดนแห่งความหนาวและดอกไม้บาน นิยามรักของสองหนุ่มสาว…เริ่มขึ้นแล้ว… ฝนสั่งฟ้า บทประพันธ์ โดย “ฐิติพร” นำแสดงโดย สองดาราคู่ขวัญคู่ใหม่ เอกกวี ภักดีวงษ์ สุนทรี กุลสุนทร ร่วมด้วย ศิริ ศิริจินดา, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ไพลิน จินดานุช, อัจฉรา จินดานุช, กริช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. เกล็ดแก้ว

  เกล็ดแก้ว ดู! เกล็ดแก้ว ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่มหาชนนับหมื่นชมแล้ว ปรบมือให้อย่างจริงใจ! รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง แสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ ด้วยชีวิตและวิญญาณของความเป็นดารา อย่างสมบทสมบาทที่สุด และยอดเยี่ยมที่สุด สามพระเอกนามโรจน์พบกันครั้งแรก ด้วยบทบาทของหนุ่มสามแบบ แมน ธีระพล ทม วิศวชาติ เชาว์ แคล่วคล่อง ร่วมด้วยขบวนดาราชื่อเฟื่องเช่น เพลินตา อุมาแมน, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สมพล กงสวรรณ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, วิชิต ไวงาน, เบญจมินทร์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, แน่งน้อย...

  Our Rating:
  Your Rating: