Reviews / เป้า ปรปักษ์

 1. เหยี่ยวดง

  เหยี่ยวดง (2526) ก้องสยามภาพยนตร์ สร้าง พยุง พยกุล แหวกตลาดกำกับการแสดง “เหยี่ยว” ย่อมมาแปลกกว่าสัตว์บินทั้งมวล” เหยี่ยวดง สรพงศ์ ชาตรี ทูน หิรัญทรัพย์ ไชยา สุริยัน กรุง ศรีวิไล ขอฝากฝังนางเอกนักบู๊จากจอแก้ว นีรนุช อติพร พร้อมด้วย ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิยะดา อุมารินทร์, ลักษณ์ อภิชาติ, เพลิง, พัชรา, กนกทิพย์, เป้า ปรปักษ์, เหม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. โก๊ะตี๋ วีรบุรุษอารามบอย

  โก๊ะตี๋วีรบุรุษอารามบอย สุพจน์ โยธินพานาเวชกรุ๊พ วีรบุรุษที่โก๊ะได้มา พิสูจน์ได้ด้วยความสนุกสนานครื้นเครง โก๊ะตี๋วีรบุรุษอารามบอย ปณิฐา ตัณทนาวิวัฒน์, บิลลี่ โอแกน, สรพงศ์ ชาตรี, โกวิท วัฒนกุล, คณิต เขียวเซ็น, ชุติภา พรพิบูลย์, ศิรินันท์ โรจนธรรม, ดวงเดือน จิไธสงค์, ดร.บุญเลี้ยง อดุลย์ฤทธิกุล, ชาตรี ศรียาภัย, ล้อต๊อก, ยอดธง, บุษบา ซุปเปอร์โจ๊ก, กิ๊ฟ ธิติยา ทีสเกิร์ต, น.นท,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. แก่นแก้ว

  แก่นแก้ว รัศมีฟิล์ม สร้าง เก่ง-กล้า และ น่ารัก ใน… แก่นแก้ว ของ “สานิตย์” สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ อภิรดี ภวภูตานนท์ ภูมิ พัฒนายุทธ, ล้อต๊อก, ดู๋ ดอกกระโดน, พิภพ ภู่ภิญโญ, บรรพต, เป้า ปรปักษ์, ฉกาจ สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ “วาสิฏฐี” กำกับการแสดง *ใบปิดวาดโดย POJ

  Our Rating:
  Your Rating: