Reviews / อมรพรรณ กองตระการ

  1. สียามา

    สียามา หนึ่งตำนานของผู้กล้า ที่ถูกซ่อนไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ เนื้อเรื่องย่อ: พ.ศ. 2307 ในยุคแห่งกรุงศรีอยุธยา ในภาวะสงคราม ผู้รุกรานเดินทัพมุ่งตัดกำลังอยุธยาจากทุกด้าน หนึ่ง มังมหานรธา เป็นแม่ทัพ ตีหัวเมืองทางทวาย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เข้าล้อมพระนคร อีกด้านหนึ่ง เนเมียวสีหบดี เป็นแม่ทัพ ตีหัวเมืองทางเหนือ จะเข้ามาทางใต้เพื่อตีอยุธยา บ้าน สียามา ที่เคยสงบสุขก็อยู่ในภาวะสงครามเช่นกัน ชาวบ้านผู้กล้าแห่งบ้านสียามา ต่อสู้กับผู้รุกรานที่เดินทัพหลงออกนอกเส้นทาง แต่ในระหว่างการต่อสู้ จู่ ๆ เกวียนประหลาด...

    Our Rating:
    Your Rating: