Reviews / สมควร กระจ่างศาสตร์

 1. สุภาพบุรุษจากอเวจี

  ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง เนรมิตภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง จรี อมาตยกุล ผู้กํากับ เนรมิต ผู้เขียนบท ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ ไพบูลย์ มาศมัณฑนะ ผู้ทําดนตรีประกอบ สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน เรื่องย่อ เทพ วรทัศน์ จําต้องกระโจนเข้าสู่ อํานาจมืดเพื่อล้างแค้นให้...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. มาตุภูมิ

  มาตุภูมิ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 21 มกราคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง นักแสดง ส. อาสนจินดา,สมควร กระจ่างศาสตร์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ทัต เอกทัต, ทักษิณ แจ่มผล, อัจฉราวรรณ ณ เชียงใหม่, วลิต สนธิรัตน์      

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. พิมพิลาไลย

  จิตรเกษมภาพยนตร์ เสนอ นิยายจาก ขุนช้าง-ขุนแผน วรรณคดีชั้นเยี่ยมของไทย วิไลวรรณ วัฒนพานิช สมควร กระจ่างศาสตร์ ประภาพรรณ นาคทอง ฉายที่ เอ็มไพร์

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. สาวดาวเทียม

  นักแสดง: อมรา อัศวนนท์ สมควร กระจ่างศาสตร์ ดอกดิน กัญญามาลย์ ชูศรี มีสมมนต์ สัมพันธ์ อุมากูล ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. อกสามศอก

  นักแสดง: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง สมควร กระจ่างศาสตร์ เสถียร ธรรมเจริญ กมลพันธ์ สันติธาดา แสน สุรศักดิ์ ราชันย์ กาญจนมาศ ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี วันที่เข้าฉาย: 28 มีนาคม 2501

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. สามพราน

  สามพราน (2503) กองแพทย์ กรมตำรวจ นรต.อุทัย ชาญชวัท ร.ต.ต.นิทัศน์ เศวตนันทน์ ทักษิณ แจ่มผล อุษา อัจฉรานิมิต สามพราน จากบทประพันธ์ของ…อำนวย กลัสนิมิ อ.อรรถจินดา สร้างบทภาพยนตร์ สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต, สมพล กงสุวรรณ, จำรูญ หนวดจิ๋ม ขอแนะนำ มัทนา อลงศกรณ์ สุมาลี เนียวกุล เก็บเงินรายได้บำรุงโรงพยาบาลตำรวจ -ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกปสเตอร์ -ได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินผู้แสดงสมัครเล่นยอดเยี่ยม-ร.ต.ต.อุทัย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ศรีราชา

  ศรีราชา ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 29 มกราคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ผู้ประพันธ์ ส. อาสนจินดา ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา – มารศรี นักแสดง ส.อาสนจินดา, สวลี ผกาพันธุ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทักษิณ แจ่มผล, จํารูญ หนวดจิ๋ม, สมพล กงสุวรรณ ข้อความในรูปโฆษณา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. เสียงสาป

  เสียงสาป เสียงสาป 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี สร้างโดย สถาพรภาพยนตร์ นักแสดง สมควร กระจ่างศาสตร์ สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ทัต เอกทัต ประภาพรรณ นาคทอง เชาว์ แคล่วคล่อง      

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. แม่จ้าวฟ้า

  แม่จ้าวฟ้า ที่มา นิตยสารชุมนุมภาพยนตร์ ตุลาคม พ.ศ. 2484 ฟิล์ม 35 มม.? / ขาวดํา / พากย์ 5 พฤศจิกายน 2484 ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ไทยภูมิภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง “พันธุ์จันทร์” ผู้ประพันธ์ เพ็ชรรัตน์ ผู้ถ่ายภาพ บํารุง แนวพานิช ผู้พากย์ ทิดเขียว เรื่องย่อ ในคืนวันแต่งงานของพี่สาว โพ สาวชาวดอยไปเดินเล่นที่ห้วยสาวให้ และได้พบกับ เจน...

  Our Rating:
  Your Rating: