Reviews / ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์

 1. รุกฆาต

  รุกฆาต สหมิตรภาพยนตร์ เสนอผลงานมาตรฐาน โดย ชาย นิมิตโชตินัย บ้า…คลั่งเพราะความแค้นที่มันลอบกัด.. แรงระเบิดจึงเกิดขึ้น รุกฆาต ของ เชษฐ์ ชัชวาล เรื่องดังทั่วประเทศ จากหนังสือ บางกอก กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ขอแนะนำดาวรุ่ง จักรกริช วรรณชัย ร่วมด้วย สุวิน สว่างรัตน์, ทม วิศวชาติ, โดม สิงห์โมฬี, ฉัตร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ถล่มจอมอิทธิพล

  ถล่มจอมอิทธิพล (2522) มหานครภาพยนตร์ โดย ชาย นิมิตโชตินัย เสนอ ผลงานมาตรฐานยิ่งใหญ่ในรอบปี เมื่อเจ้าพ่อประกาศิต ให้ค่าของชีวิตผันแปร! บู๊แสบสัน…มันส์สุดขีด…ชีวิตเข้มข้น…! ถล่มจอมอิทธิพล ของ คมศร โกศลวิจิตร กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ดวงชีวัน โกมลเสน เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์ วิชชุตา เธียรโสภณ ภูมิ พัฒนายุทธ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, นรา นพนิรันดร์, มรกต...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ทางชีวิต

  ทางชีวิต จิรบันเทิงฟิล์ม โดย จิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร เสนอผลงานอันดับล่าสุด ทางชีวิต ของ โบตั๋น กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ อัศวิน รัตนประชา, จิราวัจน์ จารุวิจิตร, เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมชาย สามิภักดิ์ และด.ญ.เบญจมาศ จันทรพฤกษา (เชอรี่) จาก อ้อมอกพ่อ จิรวรรณ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. ถล่มแหลมทองคำ

  ถล่มแหลมทองคำ (2522) ข้อความบนใบปิด ฟีนิกซ์ฟิล์ม เสนอ… เรื่องของมหามันส์…เมื่อสองผู้ยิ่งใหญ่ช่วงชิงทองปะทะกัน… ด้วยเลือด…ด้วยชีวิต…ตายน่ะเรอะ…เรื่องจ้อย ใครแน่กว่า…เหี้ยมกว่า…อยู่ได้ก็นั่งบัลลังก์ทอง... ถล่มแหลมทองคำ บทประพันธ์ของ…เกรียงไกรสร กรุง ศรีวิไล ยอดชาย เมฆสุวรรณ อุเทน บุญยงค์ ปิยะมาศ โมนยะกุล เรวดี ปัตตะพงษ์ โขมพัสตร์ อรรถยา พร้อมด้วย ประมินทร์ จารุจารีต, เมืองเริง ปัทมินทร์, บู๊ วิบูลย์นันท์, ไกร ครรชิต, ราชันย์ กาญจนมาศ ชนะ...

  Our Rating:
  Your Rating: