Reviews / พรานบูรพ์

 1. ต้นรักดอกโศก

  ต้นรักดอกโศก ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ 14 พฤศจิกายน 2493 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สนาน-วรรณภา ผู้ประพันธ์ ส.คราประยูร ผู้กํากับ “ทวีวรรณ” ผู้เขียนบท “พรานบูรพ์” ผู้ถ่ายภาพ วรรณบูลย์ พิทยาคม เรื่องย่อ ณรงค์ และ วิชัย สองเพื่อนรัก เดินทางมาหางานที่จังหวัดเชียงใหม่ บังเอิญเห็น...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. เมื่อนเรศวรกู้ชาติ

  เมื่อนเรศวรกู้ชาติ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 30 ธันวาคม 2494 ฉายที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง ดุสิตภาพยนตร์ ที่ปรึกษา บุญส่ง เคหะทัต ผู้กํากับ ม.ล. โกมล ปราโมช ผู้เขียนบท พรานบูรพ์ ผู้ถ่ายภาพ สมชาย ตัณฑ์กําเนิด ผู้ลําดับภาพ มนู มณีปันตี ผู้จัดเครื่องแต่งกาย เหม เวชกร เค้าเรื่อง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. สามหัวใจ 2482

  สามหัวใจ ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ “พรานบูรพ์” จากบทประพันธ์ เรื่อง รอยรัก ผู้เขียนบท “พรานบูรพ์” ผู้ทําดนตรีประกอบ “พรานบูรพ์” ผู้พากย์ “ทิดเขียว”      

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. จันทร์เจ้าขา 2499

  จันทร์เจ้าขา   ฟิล์ม 16 มม./ขาวดำ/พากย์ ฉายที่เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง นางลอยภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ฉวี ทัศนปรีดา ผู้ประพันธ์ “พรานบูรพ์” ผู้กํากับ สนาน คราประยูร ผู้เขียนบท “พรานบูรพ์” ผู้ถ่ายภาพ วรรณบูลย์ พิทยาคม เรื่องย่อ ความรักระหว่าง เจียม แจ่มจันทร์ สาวใสซื่อบริสุทธิ์ กับ ร.ต. จิตต์ พีระกุล นายทหารหนุ่ม ถูกกีดกันจาก นางมงคล ป้าของเจียม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. กะเหรี่ยงไทรโยค

  กะเหรี่ยงไทรโยค   ฉายที่โรงหนังวัฒนากร บริษัทสร้าง คณะปฏิภากย์ภาพยนตร์ ผู้แต่งบทพากย์ “พรานบูรพ์” ผู้ประพันธ์เพลง “พรานบูรพ์” ผู้พากย์ ทิดเขียว, จิตรคุปต์ เรื่องย่อ ณ หมู่บ้านลิ่นถิ่น ยังมีความรักของ หนุ่มสาวชาวกะเหรี่ยงเกิดขึ้นระหว่าง มาลู แอมพะเวีย และ เคอะแปง มาลูนั้นเป็นคนมีฐานะดีในหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นคนผูกขาดในการทําป่าไม้ เมื่อเห็นความงาม ของแอมพะเวีย ลูกสาวของ พะโป้ พ่อค้าไม้ก็เกิดความ หลงใหล แต่ติดตรงแอมพะเวยนนรกอยูกับเคอะแบ่งหนุม ในบ้านของพะโป้ แม้มาลูจะพยายามหาทางเอาชนะใจ หรือทํ...

  Our Rating:
  Your Rating: