ทำบุญร้อยครั้ง ชำระกรรมเพียงครั้งเดียวไม่ได้

นักแสดง 9 วัด:

ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ปุ้น 
เจมส์ แม็กกี้  
ภราดร ศิรโกวิท พระสุจิตโต 
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล นิตยา