Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ไอ้หม่าลูกแม่

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ไอ้หม่าลูกแม่

ไอ้หม่าลูกแม่
วิชัยภาพยนตร์ โดย วิชัย อ๋องสุวรรณ
ผู้เคยสร้าง ศรีธนญชัย เป็นหลักประกัน
หนังตลกปนชีวิต มีทั้งบู๊หลายหลากรส
คนสร้างรู้ใจคนดู เพราะคนดูคือนายจ้าง
จึงต้องสร้างหนังเฮฮาให้ท่านได้ดู…
ไอ้หม่าลูกแม่
ของ ปณิดา ผู้เคยสร้างเรื่อง “ช่างเขาเถอะ”
ดังทั่วแผ่นดินจากละครวิทยูของคณะ เกศทิพย์
นำแสดงโดยเหล่าดาราขวัญใจของมหาชน
ไกรสร แสงอนันต์ อาภาพร กรทิพย์
พิศมัย วิไลศักดิ์ ส.อาสนจินดา
สมควร กระจ่างศาสตร์ เมตตา รุ่งรัตน์ อัญชลี ชัยศิริ
ลักษณ์ อภิชาติ, บู๊ วิบูลย์นันท์, ไกร ครรชิต,
อนันต์ สัมมาทรัพย์, วิทยา สุขดำรงค์, พิภพ ภู่ภิญโญ,
ด.ช.ไอ้จุก (แห่งขวานฟ้าหน้าดำ), อรสา, ศศิธร,
รุ่งนภา กลมกล่อม, ศักดิ์สมุทร, วันชัย วันเพ็ญ
ขอฝากดาวรุ่งดวงใหม่ รุ่งทิพย์ เนตรวงศ์งาม
ส.อาสนจินดา สร้างบท-กำกับการแสดง
จำเริญ พูนวรลักษณ์ อุปการะ
สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ อำนวยการที่ปรึกษา
ละเอียด อ๋องสุวรรณ อำนวยการสร้าง
ปานศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ ถ่ายภาพ
โกบราเดอร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 14 มิถุนายน 2018