ไอ้ถึก (2522)
ไอ้ถึก
สหมงคลฟิล์ม 
เสนอผลงานมหามันส์
โดย จรัญ พรหมรังสี
ไม่มีอีกแล้ว
พบกันครั้งแรก และครั้งสุดท้าย
สรพงศ์ ชาตรี ยุวธิดา สุรัสวดี
สนุกกับความสะเหร่อ เด๋อด๋า
ของ 3 ซูเปอร์สตาร์
เทพ เทียนชัย, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
อุมา ไอยทิพย์, ดวงชีวัน โกมลเสน
ไอ้ถึก
บทประพันธ์ ของ “ต๊ะ ท่าอิฐ”
ร่วมด้วย เกชา เปลี่ยนวิถี, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์,
ประกายดาว, ชาญ มีศรี, นที บุญนาค, ฤทธิ์ ลือชา, มาลี เวชประเสริฐ
จรัญ พรหมรังสี กำกับการแสดง
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
ชาญ มีศรี ดำเนินงานสร้าง
ทวี เดชนำบัญชาชัย อำนวยการสร้าง
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

Leave a Reply