Our Rating
Your Rating

ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน

  ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน (2514)

  วัฒนภาพยนตร์
  โดย ไพรัช กสิวัฒน์ ผู้สร้าง
  น้อยไจยา-จุฬาตรีคูณ-สันกำแพง-ดิน น้ำ ลม ไฟ
  เสนอนวนิยายแสนฮิตจากนิตยสาร บางกอก เรื่อง ไอลดา
  นำขบวนดาราคับคั่งโดย…
  สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
  เนาวรัตน์ วัชรา กังวานไพร ลูกเพชร
  ร่วมด้วย ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร,
  รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สุวิน สว่างรัตน์, รุจน์ รณภพ,
  สังข์ทอง สีใส, สีเทา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, รสสุคนธ์ กสิวัฒน์,
  ด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง, เตือนใจ บุญพระรักษา, สมานมิตร เกิดกำแพง
  ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน
  “ไอลดา” ของ อรชร
  รสสุคนธ์ กสิวัฒน์-ประศักดิ์ วงศ์ศรีสกุล อำนวยการสร้าง
  ไพรัช กสิวัฒน์ กำกับการแสดง
  ศานิต รุจิรัตน์ตระกูล ถ่ายภาพ
  35 สโคป
  นวฤทธิ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

  Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply