Our Rating
Your Rating

ไทรโศก (2524)

  ไทรโศก (2524)

  ศรีเศวตภาพยนตร์ เสนอ
  ไทรเอ๋ยไทรโศก เจ้าแบกความวิปโยคทั้งโลกไว้หรือไร
  ไทรโศก
  ของ จำลักษณ์
  พอเจตน์ แก่นเพชร เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ดวงใจ หทัยกาญจน์
  ปะจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง,
  วิทยา สุขดำรงค์, ลักษณ์ อภิชาติ
  ขอแนะนำพระเอกใหม่ นาวี สุวรรณทับ
  ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
  ประเสริฐ กมลวาทิน กำกับบท
  ดร.ทักษิณ ชินวัตร อำนวยการสร้าง
  *เกร็ด
  -ใบปิดวาดโดย ริ้ม
  -สร้างเป็นหนังครั้งแรกในปี 2510 นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, รักชนก จินดาวรรณ, บุศรา นฤมิตร, โสภา สถาพร
  -สร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 ในปี 2553นำแสดงโดย พัชฏะ นามปาน, กมลชนก เขมะโยธิน, จิตดาภา แจ่มปฐม, สุวัจนี ไชยมุสิก

  Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply