ร้อนรัก แรงแค้น ฤทธิ์แรง อาคมกล้า

นักแสดง:
วินัย ไกรบุตร …. ไกรทอง
เจ็ท ผดุงธรรม …. ชาละวัน
วรรณษา ทองวิเศษ …. ตะเภาทอง
ปรายฟ้า สิริวิชชา …. ตะเภาแก้ว
แชมเปญ เอ็กซ์ …. วิมาลา
ชุติมา เอเวอรี่ …. เลื่อมลายวรรณ
สามารถ แสงเสงี่ยม …. เศรษฐีเจ้าเมืองพิจิตร
นงลักษณ์ คู่วิรัตน์ …. ศรีสาคร
กิตติศักดิ์ นักการรอง …. เปลว

ระบบเสียง: Dolby Stereo SRD EX

Reviewed by admin on 15 กรกฎาคม 2018

Leave a Reply