โอวตี่


ปิยะภาพยนตร์ เสนอ
เรื่องเข้มข้นจากชีวิตจริง…
ฉัตรชัย จาก ตี๋ใหญ่ มาเป็นมือปืนหน้าหยก โอวตี่
โอวตี่
สรพงศ์ ชาตรี ฉัตรชัย เปล่งพานิช ชาลิตา ปัทมพันธุ์
เทอดพร มโนไพบูลย์ (ซีอุย), อภิชาติ อรรถจินดา, ประวิตร สุจริตจันทร์,
สกรรจ์ รามบุตร, ด.ช.คณิต เขียวเซน
ดารารับเชิญ บุญเลิศ เศรษฐมงคล, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
อารีย์ ทองน้อย บทภาพยนตร์
ถวิล สฤษฎ์ผล อำนวยการสร้าง
ศุภสิทธิ์ กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย POJ

Reviewed by admin on 01 กันยายน 2018

Leave a Reply