โอวตี่ 2 (2533)
โอวตี่ 2
ชัยอารีย์พิคเจอร์ สร้าง
โอวตี่ 2
สามารถ พยัคฆ์อรุณ ตรีรัก รักการดี
ธงชัย ประสงค์สันติ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา,
ประวิทย์ สุจริตจันทร์, บรรพต พลขันธ์, เต้ย ยุพิน, ด.ช.ขวัญ
ก้องเกียรติ อัศวินิกุล-ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
ณพ ไชยชุมพล สร้างสรรค์
แสนยากร กำกับการแสดง
วีซีโปรโมชั่น แอนด์พิคเจอร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 01 กันยายน 2018

Leave a Reply