Our Rating
Your Rating

โตนงาช้าง 2494

โตนงาช้าง (พ.ศ. 2494)

โตนงาช้าง
ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 
24 มิถุนายน 2494
ฉายที่โอเดียน
ผู้อํานวยการสร้าง นิตยา หัพนานนท์, แท้ ประกาศวุฒิสาร
ผู้ประพันธ์ ส. บุญเสนอ
ผู้กํากับ แท้ ประกาศวุฒิสาร, ประชุม จุลละภมร
ผู้ถ่ายภาพ แท้ ประกาศวุฒิสาร, ประชุม จุลละภมร

เรื่องย่อ
ความขัดแย้งระหว่างบริษัทเหมือง ดีบุกไทยกับบริษัทยางไทย ในการจับจองที่ดินตรงกลาง ระหว่างเหมืองดีบุกกับสวนยาง เมื่อเหมืองดีบุกปิดทางเข้าออกถนนหลวง ทําให้บริษัทยางไทย ไม่สามารถส่งยาง ออกจําหน่ายได้ ไพลิน เจ้าของบริษัทยางไทยขอเจรจา ตกลง แต่ วิชิต ผู้จัดการเหมืองไม่ยอม จนเหตุการณ์เริ่ม บานปลาย พระยาภักดี ซึ่งเป็นประธานบริษัทเหมือง จึง ส่ง วนิช ลูกชายคนโตมาแก้ปัญหา วนิชไม่เคยมาที่ เหมืองมาก่อนจึงหลงไปที่สวนยางวนิชฉวยโอกาสปลอม ตัวเป็นกรรมกรสวนยางเพื่อสืบสาวต้นตอความขัดแย้ง
ฝ่ายพระยาภักดีเมื่อไม่ทราบข่าวลูกชายจึง เดินทางไปที่เหมือง ระหว่างทางโดนคนร้ายปล้น แต่ โชคดีที่ได้สินธ์ หัวหน้ากรรมกรเหมืองดีบุกไทยมาช่วยไว้ จึงได้รับรู้ความไม่ชอบมาพากลของวิชิตจากสินธ์ ทางด้าน วิชิตเมื่อรู้ว่าประธานบริษัทจะเดินทางมา ก็สร้างเรื่องให้ คนงานทั้งสองบริษัททะเลาะกัน เพื่อหาจังหวะที่ทุกคน เผลอ ปล้นเงินบริษัทแล้วหลบหนี แต่แผนการของวิชิตก็ ไม่อาจรอดพ้นสายตาของวนิชกับไพลินไปได้

นักแสดง
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เป็น วนิช
สอางค์ ทิพย์ทัศน์ เป็น ไพลิน
ประชุม จุลละภมร เป็น วิชิต
เทพ อักษรอินทร์ เป็น สินธ์
ม.ล. ชูเกียรติ นิลรัตน์ เป็น พิน
เฉลิม บุณยเกียรติ เป็น พระยาภักดี
ประนอม ณ สงขลา เป็น วนิดา
นุกูล ณ สงขลา เป็น บุญลือ
กมลศรี จงกลวณิช เป็น คุณนายสวาท
วิชัย ภูติโยธิน เป็น เจิม
วิจิตร เลี้ยงเจริญ เป็น เรื่อง
ฉัตร โหสุภา เป็น ฉัตร
สมาน พุกธนนูน เป็น สมาน
เสรี ห้วยทิพย์ เป็น เสรี

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 24 มิถุนายน 2494