Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

แหม่มจ๋า

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แหม่มจ๋า

กัญญามาลย์ภาพยนตร์
โดย “ดอกดิน” ศิลปินของท่าน
เสนอ ภาพยนตร์บันเทิงชั้นดีมีคุณภาพ
แหม่มจ๋า ภาพยนตร์รักตลกแนวใหม่ ยอดสนุกสุขใจ หนีไกลความทุกข์
แหม่มจ๋า เป็นภาพยนตร์ฉลองครบรอบ 15 ปีของกัญญามาลย์ภาพยนตร์
แหม่มจ๋า ดอกดินตั้งใจสร้างเสริมประเดิมความสุขปี 2518 ให้กับทุกท่าน
แหม่มจ๋า
ของ…ระกา กัญญากุล
สมบัติ เมทะนี
มยุรา ธนะบุตร นางเอกคนใหม่ของวงการ
พร้อมด้วย ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ดลนภา โสภี,
ชุมพร เทพพิทักษ์, สุระ นานา, ธัญญา ธัญญรักษ์,
มารศรี ณ บางช้าง, ทองดี, อรสา อิศรางกูร และ ดอกดิน กัญญามาลย์
บรรจง กัญญามาลย์ อำนวยการสร้าง
ศานิต รุจิรัตนตระกูล ถ่ายภาพ
ดอกดิน กัญญามาลย์ กำกับการแสดง
กัญญามาลย์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

-ใบปิดวาดโดย ทองดี
– ภาพยนตร์เรื่องแรกของมยุรา ธนะบุตร

Reviewed by admin on 11 มิถุนายน 2018