Our Rating
Your Rating

แสนแสบ (2521)(แบบที่ 1)
แสนแสบ
สหมงคลฟิล์ม
ภูมิใจเสนอผลงานของ ไพรัช กสิวัฒน์
“ความรักแบ่งเป็นสามสาย ระหว่างสองหญิงหนึ่งชาย”
ซูเปอร์พานาวิชั่น 70 ม.ม.
เสียงสเตอริโอโฟนิค รอบทิศทาง
ไพรัช กสิวัฒน์ กำกับการแสดง
แสนแสบ
ของ “ไม้ เมืองเดิม”
ไพโรจน์ สังวริบุตร ยุวธิดา ผลประเสริฐ นิรัชรา รัชกุล
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

แสนแสบ (2521)(แบบที่ 2)

แสนแสบ

สหมงคลฟิล์ม
ภูมิใจเสนอผลงานของ ไพรัช กสิวัฒน์
“ความรักแบ่งเป็นสามสาย ระหว่างสองหญิงหนึ่งชาย”
ซูเปอร์พานาวิชั่น 70 ม.ม.
เสียงสเตอริโอโฟนิค รอบทิศทาง
ไพรัช กสิวัฒน์ กำกับการแสดง
แสนแสบ
ของ “ไม้ เมืองเดิม”
ไพโรจน์ สังวริบุตร ยุวธิดา ผลประเสริฐ นิรัชรา รัชกุล
สุทิศา พัฒนุช, จิระศักดิ์ อิศรางกูร, กำธร สุวรรณปิยะศิริ,
สมศักดิ์ ชัยสงคราม, วุฒิ คงคาเขตร
*ใบปิดวาดโดย ทองดี