Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

แสงสูรย์

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แสงสูรย์ (2503)

ทัศไนยภาพยนตร์
ผลงานอันเยี่ยมยอดที่สุดประจำปี 2503
แสงสูรย์

แสงสูรย์
ของ จินตะหรา
มิตร ชัยบัญชา อมรา อัศวนนท์
และขอแนะนำ ภาวนา ชนะจิต
รังสรรค์ ตันติวงศ์ อำนวยการสร้าง
ประทีป โกมลภิส กำกับการแสดง
ไพรัช สังวริบุตร ถ่ายภาพ

-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยก (เปี๊ยกโปสเตอร์)

นักแสดง:
มิตร ชัยบัญชา
อมรา อัศวนนท์ — ติรกา
ภาวนา ชนะจิต  — โชติรส  (ภาพยนตร์เรื่องแรก ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรุัสวดีนักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม)
นวลศรี รามโยธิน

  • ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร

แสงสูรย์ 2529

Reviewed by admin on 07 มิถุนายน 2018