ที่นั่นงดงาม ที่นั่นมีความรัก

แล้วเราก็รักกัน

ที่นั่นงดงาม ที่นั่นมีความรัก…
จาก หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย
ทูน หิรัญทรัพย์ จารุณี สุขสวัสดิ์
พีท ทองเจือ ราณี กรีนเบิร์ก
เศรษฐา ศิระฉายา เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
แล้วเราก็รักกัน

แล้วเราก็รักกัน
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

นักแสดง:
จารุณี สุขสวัสดิ์         – ริต้า
ทูน หิรัญทรัพย์
พีท ทองเจือ
รานี กรีนเบิร์ก

Leave a Reply