Our Rating
Your Rating

แม้เลือกเกิดได้

แม้เลือกเกิดได้ (2525)
แม้เลือกเกิดได้
ไฟว์สตาร์โปรดัคชั่น
ชนะ คราประยูร ขอนำท่านสัมผัสอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิต
..ธาตุแท้ของมนุษย์ ไม่มีใครอยากชั่ว แต่วิถีชีวิตใครเล่าลิขิต..
แม้เลือกเกิดได้
ของ ศุภลักษณ์
ขอแนะนำ สีหศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา อลิศ คริสตัน
พบ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ วิยะดา อุมารินทร์
อัจฉรา รอดศาสตรา, นิภาพร นงนุช, อัญชลี ชัยศิริ,
ทาริกา ธิดาทิตย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ไกรลาศ เกรียงไกร
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง
ชนะ คราประยูร กำกับการแสดง

-ใบปิดวาดโดย ริ้ม

เรื่องย่อ

“พร” นางโลมใน บ้านเสน่ห์จันทร์ เกิดท้องขึ้นมา และต้องการเอาเด็กไว้ “ฟอง” ที่ทำงานในบ้านสุขสำราญ ซึ่งเป็นบ้านที่ใช้การทารุณกรรมมากกว่า

พรเกิดเจ็บท้อง คลอดลูกได้เพียง 2 วันก็ออกมารับแขก เหมือนเดิม และได้พบกับ “สิงห์” ที่มาเที่ยว และถูกใจพร จึงมาหาและพาพรไปอยู่ด้วยกัน พรไปอยู่กับสิงห์โดยไม่รู้เบื้องหลังของสิงห์เลย ฟองฆ่าตัวตาย เพราะไม่สามารถทนความรุนแรงในบ้านสุขสำราญได้

สิงห์ฆ่าคนมาก่อนจึงถูกตำรวจจับ เขาสั่งให้พรไปรอรับตนเมื่อออกจากเรือนจำ พรตัดสินใจกลับไปรอสิงห์ และใช้ชีวิตที่บ้านนอกกับลูกของเธอ

ความยาว 114 นาที

Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

Leave a Reply