Our Rating
Your Rating

แม่อายสะอื้น

แม่อายสะอื้น (2515)
แม่อายสะอื้น
ปริทรรศน์ฟิล์ม
โดย ชุติมา สุวรรณรัต
ผู้สร้าง แว่วเสียงซึง และ แคนลำโขง
ที่ประทับใจผู้ชมมาแล้วทั่วทุกมุมเมือง
นี่คือผลงานใหม่ที่คณะผู้สร้างมั่นใจ ภูมิใจที่สุด
เมื่อความสดสวยโสภิณสิ้นสลาย ชีวิตสาวจึงต้องกลายเป็น…
แม่อายสะอื้น
35 ม.ม. สี เสียง สโคป
สมบัติ เมทะนี
ขอแนะนำนางเอกวัยรุ่นคนใหม่ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
กำธร สุวรรณปิยะศิริ เนาวรัตน์ วัชรา
สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, เมตตา รุ่งรัตน์,
วิภาวดี ตรียะกุล, จำรูญ หนวดจิ๋ม, มาลี เวชประเสริฐ,
โขน หมอผี, โชต, มธุรส, กอบ, เมฆ, แอ, กมลรัตน์, บังเละ
และด.ช.บัญชา แก้วพุกัม
ฟัง 5 เพลงเอก
เฉลิม บุตรบุรุษ-จำลอง มกนันท์ ถ่ายภาพ
แก้วฟ้า สร้างบท
ชุติมา สุวรรณรัต สร้างเรื่อง-กำกับการแสดง
เทพรัตน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย บรรหาร
-เป็นหนังเรื่องแรกของ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
-สร้างเป็นละครโทรทัศน์ที่โด่งดังมากในปี 2547 นำแสดงโดย วีรภาพ สวุภาพไพบูลย์-วรนุช วงษ์สวรรค์

 

แม่อายสะอื้น (2515)
(ใบปิดตอนกลับมาฉายใหม่ในปี 2523)
ข้อความบนใบปิด
อนุสรณ์บนหยดน้ำตา ที่ปวงประชาเรียกร้อง
ภาพยนตร์ยอดอมตะแห่งความประทับใจที่ท่านหาไม่ได้อีกแล้ว…
ปริทรรศน์ฟิล์ม ภูมิใจเสนอ…
ผลงานกำกับอันยอดเยี่ยมและสะเทือนใจตลอดกาล
ของ ชุติมา สุวรรณรัต
แม่อายสะอื้น
ชมบทบาทที่ฝังใจไม่รู้ลืมของ เนาวรัตน์ วัชรา
และบทไร้เดียงสาครั้งแรกในชีวิตการแสดง ของ
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
นำโดย
สมบัติ เมทะนี กำธร สุวรรณปิยะศิริ สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์
เมตตา รุ่งรัตน์, มาลี เวชประเสริฐ, มารศรี อิศรางกูร,
นฤพนธ์ ดุริยพันธ์ และ จำรูญ หนวดจิ๋ม
*ใบปิดโดย SUPER TEAM

Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

Leave a Reply