Our Rating
Your Rating

แม่ย่านาง

แม่ย่านาง (2513)
แม่ย่านาง
อัมพรภาพยนตร์
ขอเชิญท่านฟัง 5 เพลงเอก ในระบบ 35 ม.ม.
เสียงในฟิล์มที่จงใจสร้างขึ้นเฉพาะ
เยี่ยมแท้วิเศษจริง จึงถูกเลือกให้เป็นภาพยนตร์ประเดิมชัย
เปิดโรงภาพยนตร์ใหม่ในพระนค
แม่ย่านาง
นำโดย มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ โสภา สถาพร
และรวมดาราจากหลายสาขาคือ
วัฒนา กีชานนท์, รองเค้ามูลคดี,
ส.อาสนจินดา, ล้อต๊อก, จำรูญ หนวดจิ๋ม,
ถนอม นวลอนันต์, สีเทา, เชาว์ แคล่วคล่อง, พฤหัส บุญหลง
และอีกมากเป็นประวัติการณ์
เนรมิต กำกับการแสดง
อนันต์ อินละออ ถ่ายภาพ
ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ฉายวันที่ 30 เม.ย.2513 ที่โรงหนังเมืองทอง ประตูน้ำ (เป็นหนังเรื่องแรกที่ฉายเปิดโรงเมืองทอง)
-มีเพลงประกอบภาพยนตร์ 3 เพลงคือ พ่อค้าเรือเร่, เห่เรือ และกลิ่นรักดอกแก้ว
-หนังเริ่องนี้สร้างปรากฏการณ์คนดูแน่นขนัด แม้ว่าระหว่างที่ฉายอยู่จะเกิดน้ำท่วมที่ประตูน้ำ
-ที่บนใบปิดเขียนว่า รวมดาราจากหลายสาขา หมายถึง วัฒนา กีชานนท์ และรอง เค้ามูลคดี ซึ่งในตอนนั้น ทั้งสองเป็นดาราโทรทัศน์ ที่มีชื่อเสียง
-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

Leave a Reply