Our Rating
Your Rating

แม่ยาย

  แม่ยาย (2515)

  ศรีกรุงภาพยนตร์ เสนอ
  แรกเห็นหัวเราะร่า อ้าปากค้างคาที่…โลกนี้ไร้ความเงียบเหงา
  เพราะเรามุ่งสร้างหนังดี โสมเสริมสร้างพลังชีวิต จิตแจ่ม
  ใสซาบซ่าฮาตึง! หนังเรื่องนี้เป็นของคุณทุกๆท่านที่ปากมีหัวใจไว้หัวเราะ!
  เชิญล้มความทุกข์-ขับความลำเค็ญ-ไล่ความเหงา เพื่อดูโลกในมิติโสภา
  แม่ยาย
  35 ม.ม. สโคป สี เสียงในฟิล์ม นำโดย
  ไพโรจน์ ใจสิงห์ สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ ฉลอง สิมะเสถียร
  ร่วมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, กัณฑรีย์ นาคประภา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง,
  ปริม ประภาพร, ไกร ครรชิต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
  สีเผือก, ศรีสุริยา, ศรีสละ ทองธารา, ปราณีต คุ้มเดช,
  ดาวน้อย ดวงใหญ่, อบ บุญติด
  ร่วมกับวงดนตรี แฟนตาซี่ไฟว์
  พร้อมด้วยดารารับเชิญ พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์, สินีนาฏ โพธิเวส
  กาญจนาคประพันธ์ สร้างบทประพันธ์
  ชายชาญ วสุวัต กำกับการแสดง-ถ่ายภาพ
  มานิต วสุวัต อำนวยการสร้าง
  *ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

  Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply