แม่นาคคืนชีพ (2503)
แม่นาคคืนชีพ
ภาพยนตร์รุ่งกานต์
วิญญาณนั้นเป็นวิญญาณรักอันอมตะ
วนเวียนอยู่เพื่อคุ้มครองผัว
แต่เมื่อผัวมีเมียใหม่…
วิญญาณนั้นจึงเต็มไปด้วยความเคียดแค้น..หึงหวง..อาฆาต
แม่นาคคืนชีพ
นำโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์ วิไลวรรณ วัฒนพานิช
พงษ์ลดา พิมลพรรณ ศิริพงษ์ อิศรางกูร
อบ บุญติด, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ล้อต๊อกน้อย, หม่อมชั้น พวงวัน,
แป๊ะอ้วน, แคหลอ, บังเละ, กุญชร
ชุมนุมดาวตลกทั่วประเทศไทย
ฉลอง กลิ่นพิกุล ถ่ายภาพ
อนุมาศ บุนนาค สร้างบท-กำกับการแสดง
-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยก โมเดิร์นอาร์ท

Reviewed by admin on 02 พฤศจิกายน 2018

Leave a Reply