Our Rating
Your Rating

แม่นม

แม่นม (2514)
แม่นม
ฤทัยประชาภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอภาพยนตร์ชีวิตรักรันทด
จากบทประพันธ์ลือลั่น ของ จำลักษณ์
แม่นม
4 เพลงเอกเยี่ยม ระบบ 35 ม.ม.
สองยอดดาราคู่ขวัญ
เพชรา เชาวราษฎร์ ครรชิต ขวัญประชา
พบดาราจอแก้ว ราชินีแห่งบทบาท บุศรา นฤมิต
อดิสรณ์ ประกันคุณภาพ กำกับการแสดง
รวมทีมคับคั่ง
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อรสา อิศรางกูร, เมตตา รุ่งรัตน์,
สุวิน สว่างรัตน์, มารศรี อิศรางกูร, ชุมพร เทพพิทักษ์,
ขอใจ ฤทัยประชา, มาลี เวชประเสริฐ, เมืองเริง ปัทมินทร์,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, นวลศรี
และขอแนะนำดาวรุ่ง อนุสรณ์
ขอใจ ฤทัยประชา อำนวยการสร้าง
องอาจ อังคเดชไชยา ดำเนินงาน
แก้วฟ้า สร้างเป็นละครวิทยุ
พลรบ สร้างบทภาพยนตร์
สะอาด คุปตารักษ์ สร้างฉาก
จิตติน ลำดับภาพ
ธีระ แอคะรัตน์ ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย เดช

Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

Leave a Reply