Our Rating
Your Rating

แม่จอมยุ่ง

  แม่จอมยุ่ง (2526)

  อำนวยไชยภาพยนตร์ สร้าง
  ภาพยนตร์ชีวิตรัก สนุก ครื้นเครง
  หนุ่มสาวเจ้าปัญหา (จอมยุ่ง)
  เป็นครั้งแรกที่ 2 ดาราจอมยุ่งมาพบกัน
  พร้อมด้วยบริวารจอมยุ่งๆ
  แม่จอมยุ่ง
  ของ มธุรส
  ทูน หิรัญทรัพย์ มนฤดี ยมาภัย
  ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร,นิภาพร นงนุช,
  ปรัชญา อัครพล, อาทิตย์ สุริฉาย, อัญชลี ชัยศิริ,
  อภิชาติ อรรถจินดา, ชุมพร เทพพิทักษ์, เด๋อ-ดู๋-ดอน
  ไชยวัฒน์ ชุมพลวงศ์ ที่ปรึกษา
  อำนวย พีระขำ ดำเนินงานสร้าง
  งามเฉิด สร้างบท
  ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ
  ตฤณชาต กำกับการแสดง
  *ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

  Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply