แตกหนุ่มแตกสาว (2521)

สายหยกโปรดั๊กชั่น
โดย สายหยก เพชรตระกูล
เสนอ คราประยูร กำกับการแสดง
วัยสด อารมณ์เพลิง ชีวิตเหมือนสายลม
ไม่ต้องการกำแพงกั้น วันนี้คือความสนุก
แตกหนุ่มแตกสาว
ของ โอสถ จันทนพ
สรพงศ์ ชาตรี ลลนา สุลาวัลย์
ลักษมี เพ็ญแสงเดือน นิภาพร นงนุช สันติ คราประยูร
สุริยา ชินพันธ์ เศรษฐา ศิระฉายา ภิญโญ ปานนุ้ย
ร่วมด้วย สมควร กระจ่างศาสตร์, สุวิน สว่างรัตน์,
ชูศรี มีสมมนต์, ล้อต๊อก, นภาพร หงสกุล,
ขนิษฐา งามเหมาะ, ด.ช.เอ๋ สมชาติ
ขอแนะนำ
กิตติคุณ เชียรสงค์, รุ่งจิตต์ พรพานิช, อโนชา ชาคริต
อำนวย เพ็งสวัสดิ์ ประสานงาน
ปง อัศวินิกุล บันทึกเสียง
ล.เพ็ญแสงเดือน ลำดับภาพ
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
สายหยก เพชรตระกูล อำนวยการสร้าง

Reviewed by admin on 24 กันยายน 2018

Leave a Reply