Our Rating
Your Rating

แช่ง

แช่ง หนังไทยสยองระทึกว่าด้วยการอาฆาตแค้นจองเวร 3 เรื่อง 3 รส

เหล่าอสัตย์เดนคน กูขออาฆาต
จงวิปลาสวอดวายด้วยอาถรรพ์

3 อาถรรพ์
3 โศกนาฎกรรม
แห่งคำอาฆาต

 

Reviewed by admin on 15 พฤศจิกายน 2018