Our Rating
Your Rating

แควเถื่อน

แควเถื่อน

แควเถื่อน

สันติสุชาภาพยนตร์
โดย วิสันต์ สันติสุชา เสนอ
ความแค้นระบบเซ็นเซอร์ราวด์
เขาเป็นชายบริสุทธิ์ แต่วิถีทางชีวิต
ผลักดันให้เขาจับปืนสู้อย่างบ้าบิ่น
แควเถื่อน
ของ อ.อ่ำเสงี่ยม
สมบัติ เมทะนี รสริน จันทรา
พบ มิสรีน่า คาร์ล
ฤทธิ์ ลือชา, สตีฟ เนลสัน, ตาเกนามิซัง
จารึก สงวนพงษ์ กำกับการแสดง
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
วิสันต์ สันติสุชา อำนวยการสร้าง

Leave a Reply