แก้วกลางนา

อัมพรภาพยนตร์ เสนอ
ยอดชาย เมฆสุวรรณ เวนิซ บ.ข.ส. แชมป์โลก
บุปผา สายชล เมตตา รุ่งรัตน์
ดามพ์ ดัสกร, มาลาริน บุนนาค, สังข์ทอง สีใส,
พนม นพพร, สรวง สันติ, ลพ บุรีรัตน์, จุ่น, ด.ช.เปีย,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, สีเผือก,
ศรีสุริยา, เทพ เทียนชัย, วิมล

แก้วกลางนา

35 ม.ม.สโคป
โชน บุนนาค ถ่ายภาพ
อัมพร ประทีปเสน อำนวยการสร้าง
อัมพร ประทีปเสน-อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง
ช.พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย

แก้วกลางนา ใบปิดหนังไทย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 03 มิถุนายน 2018

Leave a Reply