เห่าดง

พูนทรัพย์โปรดักชั่น โดย วิสิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ
บอกตรงๆ “เห่าดง” ดีจริงๆ
สรพงศ์ ชาตรี ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง
นาท ภูวนัย, โกวิท วัฒนกุล, อรัญญา นามวงษ์,
มยุรา ธนะบุตร, อุเทน บุญยงค์, เศรษฐา ศิระฉายา,
ครรชิต ขวัญประชา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, อัญชลี ชัยศิริ,
วิทยา สุขดำรงค์ ฯลฯ
เห่าดง
ของ พนมเทียน
ส.อาสนจินดา สร้างบท
พูนสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ
สุวิมล ครรชิตวานิช อำนวยการสร้าง
เปี๊ยก-ชาย มีคุณสุต กำกับการแสดง
พูนทรัพย์โปรดักชั่น จัดจำหน่าย

-ใบปิดวาดโดย บรรหาร

เห่าดง พ.ศ. 2501

Leave a Reply