เสือไม่ทิ้งลาย

เสือไม่ทิ้งลาย
เบญจมินทร์ภาพยนตร์ เสนอ
ไชยา สุริยัน
เสือไม่ทิ้งลาย
ของ มณเฑียรทอง
ผู้ประพันธ์ “เสือเฒ่า”
สีสวยสด
ร่วมด้วย ชนะ ศรีอุบล, อุษา อัจฉรานิมิต,
สุพรรณ บูรณพิมพ์, เชาว์ แคล่วคล่อง, อดินันท์ สิงห์หิรัญ ฯลฯ
และขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่ รุ้งสวรรค์
*ใบปิดโดย แสงอาทิตย์

Leave a Reply