Our Rating
Your Rating

เสือเหลือง

เสือเหลือง (2509)
ข้อความบนใบปิด
วัชรภาพยนตร์ เสนอ
เรื่องของชายชาตรีนักสู้ ผู้ไม่เคยรู้จักคำว่า “แพ้”
แม้จะอยู่กลางดงดาวร้ายเขายอมตายเพื่อชีวิตอยู่
สู้ไว้ลายเช่นชายชาติเสือ
เสือเหลือง

เสือเหลือง
มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์
มิส อันฮวา สาวญวนรสปารีส ร้อนแรงเหมือนเปลวเพลิง
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์,
ล้อต๊อก, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, แววตา อาษาสุข,
อดินันท์ สิงห์หิรัญ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
พร้อมด้วยขบวนดาราดาวดีดาวร้ายนับพัน
รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง
ฉลอง ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ
สุกริช ชุติมันต์ สร้างฉาก
ขุนแผน ดำเนินงาน
วิมล ยิ้มละมัย อำนวยการสร้าง
อุทธรณ์ พลกุล ที่ปรึกษา
เริง อภิรมย์ สร้างบท
วัชรภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-เสือเหลือง เป็นคำที่ใช้เรียกประเทศมาเลเซีย เพราะสัตว์ประจำชาติของมาเลเซียคือเสือโคร่งมลายู หรือ เสือเหลือง
-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Reviewed by admin on 07 มิถุนายน 2018

Leave a Reply