Our Rating
Your Rating

เวรสวาท

เวรสวาท

เวรสวาท

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์
7 พฤษภาคม 2495
ฉายที่ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง ฉวีวงศ์ภาพยนตร์
ผู้ประพันธ์ ป.อินทรปาลิต

นักแสดง
พรรณี สําเร็จประสงค์, ปรีชา บุณยเกียรติ, เฉลิม บุณยเกียรติ

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2495

 

 

 

Leave a Reply