Our Rating
Your Rating

เพื่อน

  เพื่อน (2529)

  พลสยามภาพยนตร์
  “เรียบ…ง่าย..ความหมายสุดพรรณนา”
  เรวัต (เต๋อ) พุทธินันท์ อนุสรา จันทรังษี
  พบดาราวัยรุ่นยอดนิยม
  เพ็ญ พิสุทธิ์, อาภาวดี เสริมศิริ,
  เสกสรร ชัยเจริญ, สันติภาพ บุญส่ง
  อภิชาต โพธิ์ไพโรจน์ บทภาพยนตร์-กำกับการแสดง
  มานะ พลสยาม อำนวยการสร้าง
  พลสยามภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

  Reviewed by admin on 27 พฤศจิกายน 2018

  Leave a Reply