Our Rating
Your Rating

เพื่อนคู่แค้น

วีรกรณ์ฟิล์ม เสนอ
ภาพยนตร์ชีวิตรัก ต่อสู้ ยิ่งใหญ่ เศร้าสะเทือนใจ
จากบทประพันธ์ของ รัก วลัยรัตน์
เพื่อนคู่แค้น

เพื่อนคู่แค้น
สร้างเพื่อทุกคนที่มีเพื่อน เป็นอนุสรณ์เตือนใจ
นำแสดงโดย กรุง ศรีวิไล นิรุตติ์ ศิริจรรยา
นัยนา ชีวานันท์ ครรชิต ขวัญประชา
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ โขมพัสตร์ อรรถยา
เชาว์ แคล่วคล่อง, แป้น ปลื้มสระไชย, นวลศรี,
เทียนชัย สุนทรการันต์ และ ด.ช.กำจร แสงศรีทิม
อรรถกฤษ วูวงศ์ อำนวยการสร้าง
นันทวัต กำกับการแสดง
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ-ดำเนินงานสร้าง
จงกฤตภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply