Our Rating
Your Rating

เพลงรักลูกทุ่ง

ศิวะลักษณ์ภาพยนตร์
ภูมิใจเสนอ
ภาพยนตร์ชีวิตรัก เศร้า เคล้าน้ำตา เฮฮา
ครื้นเครง เพลงไพเราะ เสนาะนัก
เพลงรักลูกทุ่ง

เพลงรักลูกทุ่ง
ของ อ.เมฆมาลัย
35 ม.ม.ซุปเปอร์ไวลด์สกรีน เสียงในฟิล์ม
35 ดารา 35 นักร้อง 35 เพลงเอก
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
วาสนา ชลากร, อนุชา รัตนมาลย์, เมืองเริง ปัทมินทร์,
เชาว์ แคล่วคล่อง, ชูศรี มีสมมนต์, ล้อต๊อก,
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ทองฮะ, กุญชร
ร่วมด้วยนักร้องลูกทุ่งทั่วทิศ
ชินกร ไกรลาศ, เรียม ดาราน้อย, ขวัญจิต ศรีประจันต์,
ยุพิน แพรทอง, สุชาติ เทียนทอง, พนาไพร, ศรีไพร ใจพระ,
แสงจันทร์, สรวง สันติ, ชลที ธารทอง, สัมฤทธิ์, พรหม, โสภา,
เพชร, แดง, แก้ว กัลยา, พรรณี, วิชิต, กุศล, ชื่นกมล, ชัยณรงค์
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
ปง อัศวินิกุล บันทึกเสียง
อุดม ฤทธิดิเรก อำนวยการสร้าง
ร้อยคำ กำกับการแสดง
ศิวะลักษณ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply