เพชรสลัม (2530)

เพชรสลัม

ซี.เค.โปรดักชั่น โดย ประไพ สรหงษ์
เพชรสลัม
ฉัตรชัย เปล่งพานิช อภิรดี ภวภูตานนท์ อรุโณทัย จิตรีขันธ์
ร่วมด้วย ครรชิต ขวัญประชา, ไกร ครรชิต, ภูมิ พัฒนายุทธ,
ฉัตร มงคลชัย, จิตร, เจริญ
โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง
พิสันต์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
สุรพล อุระชื่น กำกับการแสดง

Reviewed by admin on 11 สิงหาคม 2018

Leave a Reply