Our Rating
Your Rating

เทวดาสั่งตาย

  เทวดาสั่งตาย (2532)

  CK โปรดักชั่น..สมศักดิ์ภาพยนตร์ สร้าง
  หนังบู๊ “คุณภาพ” ในรอบศตวรรษ
  เทวดาสั่งตาย
  “ศักดิ์มรกต” กำกับ
  สรพงศ์ ชาตรี ดวงเดือน จิไทสงค์
  ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ครรชิต ขวัญประชา,
  พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, เป้า, อ๊อด,
  จังโก้, เมือง นครปฐม, คำตัน ชาตรี
  สมศักดิ์ เลิศศรีกิตติวัฒน์ อำนวยการสร้าง
  โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงาน
  *ใบปิดวาดโดย POJ

  Reviewed by thoyjung on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply