Our Rating
Your Rating

เทวดาบ๊องส์

เทวดาบ๊องส์
เทวดาบ๊องส์
สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา
ไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนฮาเท่า…
เทวดาบ๊องส์
สันต์ชัย ทับทิมแดง กำกับ
สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ร่วมด้วย จักร มหาชัย, แสงระวี บุญแสง, ทาริกา ธิดาทิตย์,
เมตตา รุ่งรัตน์, บู๊ วิบูลย์นันท์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
สันติสุชาภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Leave a Reply