Our Rating
Your Rating

เด๋อด๋า เฮงระเบิด

ฟิล์มทองโปรดักชั่น ประกันคุณภาพ
อายุจะยืน ไม่เหี่ยวไม่ย่น ทุกคนมาเฮฮา ซาหนุก
หนังตลก แหวกตลาด ฮาตลอด
ชาย นิมิตรโชตินัย กำกับการแสดง
เด่อด๋าเฮงระเบิด
ของ ช.ญ.
ล้อต๊อก รอง เค้ามูลคดี
เทพ โพธิ์งาม, เด๋อ ดอกสะเดา, ชูศรี มีสมมนต์,
สมพงษ์ พงษ์มิตร, โพธิ์ขวัญ
และนางเอกตาหวาน ปิยะมาศ โมนยะกุล
พิภพ ภู่ภิญโญ, เทอด ดาวไท, สุพจน์, โชติ, เล็กทุบ
มิตร นิมิตรโชตินัย อำนวยการสร้าง
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
พินิจ วงษ์ศิริ ผู้ช่วยผู้กำกับ

Leave a Reply